Wszystko na temat psów

Toksoplazmoza u psa

Toksoplazmoza nie może być przeniesiona na człowieka przez psa. Choroba ta, wywoływana przez pier­wotniaki, prowadzi do wad rozwojo­wych ludzkiego płodu. Również małe dzieci są bardzo wrażliwe na zaraże­nie toksoplazmozą. W przypadku ciąży właścicielki psa przerażeni i przewidujący ludzie poddawali krew zwierzęcia badaniu na tokso­plazmozę. Najczęściej dochodziło do jej wykrycia, a w wyniku tego pozby­wano się psa.

Działanie to było niesłuszne.  Toksoplazmo­za jest przenoszona na człowieka przez koty lub zakażone surowe mię­so. U psa ta choroba najczęściej po­zostaje nie wykryta, gdyż przebiega bezobjawowo. Ostry przebieg choro­by występuje rzadko. Nie stosuje się szczepienia ochronnego i wydaje się ono niepotrzebne.

Nie ma sensu odradzanie podawania psu surowego mięsa w celu uniknięcia toksopla­zmozy. Wiele bowiem psów otrzy­muje surowe mięso, a jedynie nie­które zapadają na tę chorobę. Z dru­giej strony znikome prawdopodo­bieństwo przeniesienia zakażenia przez mieszanki pokarmowe i kon­serwy jest argumentem na rzecz po­dawania ich psom.

 

System reklamy Test