Wszystko na temat psów

Białaczka u psa

Białaczka, będąca chorobą niemal równie często spotykaną u psów, jak i u ludzi, charakteryzuje się anormalnym zwiększeniem liczby białych krwinek krwi (norma wynosi u psa od siedmiu do dziesięciu tysięcy na milimetr sześcienny).

Należy wyraźnie odróżnić białaczkę od gwałtownego wzrostu liczby białych krwinek występują­cego w chorobach zakaźnych. Tak jak w przypadku człowieka, słabo znamy przyczyny tej choroby, jak również nie umiemy dobrze jej leczyć.

Wśród objawów białaczki trzeba wymienić uczucie zmęczenia, podwyższoną ciepłotę ciała (w ostrej postaci choroby), powiększenie węzłów chłon­nych, a także inne bardzo zróżnicowane symptomy, takie jak biegunka, a niekiedy nawet zaburzenia od­dychania.

Jedynie badania laboratoryjne mogą po­twierdzić rozpoznanie tej budzącej lęk choroby: należy zbadać próbkę krwi, a jeśli to nie wystarczy — wymaz z węzłów chłonnych i szpiku kostnego. Białaczka jest chorobą śmiertelną, jej powolnemu zazwyczaj rozwojowi towarzyszy narastające osłabienie i znaczne wychudzenie.

System reklamy Test