Wszystko na temat psów

Anemia u psa

Anemia objawia się zmniejszeniem liczby zawartych we krwi krwinek czerwonych służących do wymiany gazowej między komórkami. Krwinki te dostarczają tlen, a odbierają dwutlenek węgla. Możemy podejrzewać u psa niedokrwistość, jeśli ma zadyszkę, jest stale zmęczony, a jego błony śluzowe są blade. Nie należy jednak brać pod uwagę wyłącznie liczby krwinek czerwo­nych, ale też zbadać zawartość w nich hemoglobiny, która jest właściwym nośnikiem tlenu, jak również stosunku między całkowitą objętością krwi i objętością krwinek czerwonych.

Rozpoznanie anemii nie powinno w żadnym razie opierać się jedynie na stwierdzeniu bladości błon śluzowych, należy także wykonać badanie krwi. Prawid­łowa liczba krwinek czerwonych w milimetrze sześcien­nym krwi waha się, w zależności od rasy psa, od sześciu do dziewięciu milionów.

Przyczyn anemii może być bardzo wiele: niedobór pewnych składników pokarmowych, takich jak proteiny czy żelazo, utrata dużej ilości krwi podczas krwotoku, niewydolność wątroby, nowotwory, a zwłasz­cza białaczka. Można również spotkać niedokrwistość hemolityczną, wywołaną często zniszczeniem krwinek przez pasożyty krwi, na przykład piroplazmy.

Zastosowane metody leczenia zależą w zna­cznej mierze od przyczyny choroby. Tworzeniu się krwinek czerwonych będą sprzyjać wyciągi z wątroby, witamina B12, żelazo podawane w postaci zastrzyków. W niektórych przypadkach niezwykle silnej anemii, po zabiegu chirurgicznym lub dużym krwotoku, można uciec się do transfuzji krwi.

System reklamy Test