Wszystko na temat psów

Gorączka u psa

Gorączka jest to wzrost temperatury połączony z przyspieszeniem przemiany materii i podrażnieniem ośrodków regulacji ciepła. Wyróżnia się gorączkę pochodzenia zakaźnego, gorączkę aseptyczną i gorączkę spowodowaną wchłanianiem ciał białkowych z ran , miejsc złamań kości, wylewów krwi, przeciążonych pracą mięśni.

Gorączce towarzyszą takie objawy jak: drżenie mięśni, nastroszenie sierści, zmniejszenie lub podwyższenie temperatury uszu i nosa, przyspieszenie tętna, zmniejszenie apetytu. U psów, przy wystąpieniu objawów towarzyszących, za stan gorączkowy należy uważać przekroczenie temperatury 39°C, a za stan wysokiej gorączki - temperaturę ponad 41 °C. Najczęściej gorączka rozpoczyna się szybkim wzrostem temperatury, która w ciągu kilku godzin dochodzi do szczytu. Niekiedy rozwój gorączki odbywa się bardzo powoli, osiągając szczyt w ciągu kilku dni. Po osiągnięciu szczytu o różnym czasie trwania (w zależności od czynników wywołujących gorączkę i możliwości obronnych organizmu) dochodzi do zdrowienia psa albo stanu krytycznego. Spadek temperatury odbywa się nagle w ciągu 1 doby albo w sposób ciągły jednostajny lub przerywany. Po całkowitym ustąpieniu czynników gorączkowych, temperatura wraca do normy i utrzymuje się na prawidłowym poziomie.

System reklamy Test