Wszystko na temat psów

Zdrowie psa

Puchlina brzuszna

Puchlina brzuszna, inaczej wodobrzusze, to przesączanie się i gromadzenie się płynu w jamie brzusznej. Brzuch zwierzęcia staje się rozdęty, twardy lub obwisły, niekiedy powiększając się do imponujących rozmiarów. Odciągnięty płyn może mieć różną konsystencję i kolor w zależności od przyczyny wodobrzusza, które nie jest chorobą samoistną, a jedynie następstwem innych schorzeń

Więcej…

Kaszel u starszych psów

Podobnie jak wszystkie inne narządy, również układ oddechowy osłabia się z wiekiem. Oskrzela i płuca są podatne na przewlekłe schorzenia wywołujące zaburzenia oddychania i kaszel.

Więcej…

Czego objawem może być kaszel

Istnieje wiele rodzajów kaszlu, bardzo łat­wych do rozróżnienia, jeśli tylko mamy odrobinę wprawy i wyczulony słuch. Jest więc kaszel suchy i wilgotny, ostry, urywany, bolesny i bezbolesny. O ile jednak nietrudno go rozpoznać, o tyle potrzeba weterynarza z praktyką, by ustalić przyczynę.

Więcej…

Biegunka lub zaparcie u psa

Biegunka jest to częste oddawanie rozluźnionego lub całkowicie płynnego kału na skutek wzmożonych ruchów robaczkowych jelita grubego. Stan ten pojawia się w wyniku nadmiernego nawodnienia kału (braku zdolności jelit do wchłonięcia wody lub gromadzenia się

Więcej…

Wychudzenie i brak apetytu u psa

Brak apetytu objawia się zanikiem zainteresowania pokarmem lub niechęcią w jego spożyciu. Jeśli pies zrezygnuje z jednego posiłku, nie należy się tym niepokoić. W przypadku, gdy głodówka przeciągnie się ponad jeden dzień, powinno się to przeanalizować

Więcej…

Nienormalne wycieki z otworów naturalnych u psa

Zmienione (w zwiększonej ilości, ropne, cuchnące, mętne) wycieki z oczu, nosa, jamy ustnej, uszu, napletka i pochwy są najczęściej wynikiem stanów zapalnych lub innych schorzeń okolic, z jakich się wydostają. Towarzyszą także chorobom zakaźnym

Więcej…

Zatrzymanie i krew w moczu u psa

Zatrzymanie moczu jest dolegliwością częściej występującą u samców niż u samic. Jest to spowodowane przeszkodami mechanicznymi lub odruchowymi w wydostawaniu się moczu z pęcherza, a także występuje przy zaburzeniach czynności nerek.

Więcej…

Ból u psa

Procesom chorobowym u zwierząt (i nie tylko u zwierząt) towarzyszy ból. Można go uważać za objaw korzystny, ponieważ bezpośrednio i szybko sygnalizuje proces chorobowy. Wiadomo również, że ból jest jednym z najtrudniej znoszonych przykrych przeżyć.

Więcej…

Gorączka u psa

Gorączka jest to wzrost temperatury połączony z przyspieszeniem przemiany materii i podrażnieniem ośrodków regulacji ciepła. Wyróżnia się gorączkę pochodzenia zakaźnego, gorączkę aseptyczną i gorączkę spowodowaną wchłanianiem ciał białkowych z ran

Więcej…

System reklamy Test