Wszystko na temat psów

Podawanie psu leków w postaci płynu

Psu łatwo można podać lek w płynie. W tym celu jedną ręką należy uchwy­cić i przytrzymać pysk, z nosem skie­rowanym ku górze. Drugą ręką nale­ży odciągnąć z boku wargę pyska. Teraz druga osoba może podać lekar­stwo. Gdy pies nie chce go połknąć, należy zastosować lekki masaż krta­ni. Atak kaszlu świadczy o tym, że płyn dostał się do tchawicy, należy natychmiast zwolnić uchwyt. Wyjąt­kowo niespokojnemu, gryzącemu psu można w ten sam sposób poda­wać płyn do zawiązanego pyska. Je­śli lekarstwo nie ma przykrego sma­ku, można je dodać do wody, ale trzeba pamiętać, że upodobania psów są bardzo różnorodne i pies nie zechce wypić „innej" wody.


System reklamy Test