Wszystko na temat psów

Rottweiler

  • Maść: czarna podpalana
  • Waga: 41-50 kg
  • Wzrost: 58-69 cm
  • Szkolenie: łatwe

 

Rasa ta wywodzi się z miasta Rottweil znajdującego się w Niemczech. Kiedyś rottweilery służyły do zaganiania stad bydła. Pies ten odznacza się naturalnym instynktem stróża i obrońcy.

Rottweilery uważane są z reguły za groźne psy. Wynika to m.in. z tego, że ich mowa ciała jest mało czytelna. Kiedy nastrój u rottweilera zmienia się z dobrego na zły, zmianę tę można dostrzec jedynie przez rozszerzenie się źrenic u psa. Przeciętna długość życia rottweilera jest bardzo krótka - wynosi 10 lat. Przyczyną tego są często występujące złośliwe nowotwory kości.

Dzięki łatwości szkolenia i cechom stróża i obrońcy rottweilery często wykorzystywane są do pracy w policji.

Sierść rottweilerów jest twarda i przylegająca do skóry; klatka piersiowa jest szeroka, a żebra dobrze wysklepione; kończyny przednie są mocne i mają nachylone śródręcza.

rottweiler

System reklamy Test