Wszystko na temat psów

Udomowienie psa

Ostatnio odkryte skamieliny wskazują na to, że pierwsze udomowienie psa miało miejsce na Środkowym Wschodzie co najmniej 10 000, a być może nawet 30 000 lat temu. Niektórzy naukowcy wierzą, że proces udomowienia rozpoczął się od wilków buszujących po stertach śmieci w pobliżu ludzkich osad. Inni uważają, że pierwszy kontakt między ludźmi i wilkami nastąpił w czasie polowań wczesnego człowieka. Możliwe, że polował on na dorosłe psowate, a szczeniaki zabierał do tuczenia. W ten sposób wędrujące grupy Homo sapiens sprowadziły to stworzenie ze Środkowego Wschodu do Europy. Podobne inwazje mogły zdarzyć się w Australii, gdzie człowiek sprowadził przodka psa dingo.

Człowiek cywilizowany zawsze przedstawiał swoje psy w sztuce. Małe rzeźby psów z podwiniętymi ogonami, pochodzące z ok. 6500 r. p.n.e., odkryto w Iraku. Kości psa domowego z wcześniejszego okresu epoki kamiennej (ok. 7500 r. p.n.e.) zostały odkopane w Yorkshire, a o podobnych znaleziskach z osadów jaskiniowych, mających 10 tys. lat, donoszono z terenów byłej Czechosłowacji. Najstarsze szczątki psa domowego, odkopane w Stanach Zjednoczonych, pochodził z ok. 8300 r. p.n.e. i znaleziono je w jaskini Jaguara w indiańskiej osadzie z epoki kamiennej w stanie Idaho. Natrafiono na ślady dwóch psów - średniego i dużego.

Pies domowy zaczął szybko zyskiwać popularność na całym świecie, z wyjątkiem Antarktydy. Psy  chowały się dobrze w każdych warunkach dzięki swojej doskonałej umiejętności przystosowywania się, wysokiej inteligencji i głęboko zakorzenionemu instynktowi stada.

System reklamy Test