Wszystko na temat psów


Regulamin

  1. Każdy ogłoszeniodawca chcący sprzedać lub oddać psa zobowiązany jest podać wszystkie możliwe szczegóły związane z psem, jak stan jego zdrowia, pochodzenie, wiek i inne.
  2. Zaleca się osobom chcącym przyjąć psa lub kupić go umieszczenie informacji o warunkach, w jakich żyłby dany pies oraz o otoczeniu.
  3. W ogłoszeniach nie zamieszczamy adresów stron www.
  4. Każde ogłoszenie powinno być napisane starannie, poprawnie ortograficznie i stylistycznie.
  5. Wielkich liter używamy tylko na początku zdania lub wtedy, gdy wymagają tego zasady pisowni w języku polskim.
  6. Administrator ma prawo ingerować w treść ogłoszeń.
  7. Administrator ma prawo usuwania ogłoszeń, jeśli uzna je za niezgodne z regulaminem.
System reklamy Test