Wszystko na temat psów

Inne

Instynkt terytorialny psa

Ochrona domu i jego mieszkańców przed natrętami jest podstawowym psim instynktem. Chociaż ptaki i inne zwierzęta są zazwyczaj ignorowane, pies traktuje ludzi i inne psy jako swój gatunek, więc nieznani przedstawiciele tegoż gatunku traktowani są podejrzliwie.

Więcej…

Czego należy oczekiwać od psa?

Powody, dla których decydujemy się na zakup psa, bywają bar­dzo różne. Osoba posiadająca dom z ogrodem może życzyć sobie odpowiedzialnego stróża, obrońcy ro­dziny i terenu. Osoba samotna chciałaby mieć bliską duszę, rodzi­na zaś szuka wesołego towarzysza do zabaw z dziećmi.

Więcej…

Amerykański Pit Bull Terrier - charakter

Psy tej rasy przez długi czas były selekcjonowa­ne w kierunku cech charakteru predysponujących je do walki: ciętości (właściwej terierom), nieustę­pliwości, waleczności oraz cech fizycznych: siły (po psach typu bull), odporności na ból. Hodowano linie walczące, tzw. gameness, niosące cechę niepohamo­wanej woli walki, mimo ciężkich obrażeń (mówiło się o utracie instynktu samozachowawczego).

Więcej…

Psy pracujące

Przez wieki człowiek nauczył się zatrudniać psy do bardzo wielu zajęć: jako strażników, myśliwych, "machiny wojenne", obserwatorów, poskromicieli gryzoni, jako zwierzęta pociągowe czy "ocieplacze nóg". Stanowią też one źródło sierści i mięsa, ale przede wszystkim są dobrymi towarzyszami.

Więcej…

Trzebienie i sterylizacja psów

Istnieją silne opory psychiczne prze­ciwko trzebieniu (castratio) samców, nie można ich jednak rzeczowo wyja­śnić. Operacja jest nieskomplikowa­na i przeprowadzana bezboleśnie. Dorosły samiec zachowuje cechy i wygląd męski. Jedynie psy wyka­strowane w młodości zachowują wy­gląd młodociany, z pewnymi cecha­mi żeńskimi.

Więcej…

Uspokajanie psa środkami hormonalnymi

Niektóre psy cierpią na nadmierną aktywność płciową (satyrianis), inne z powodu obecności w sąsiedztwie dużej liczby suk stale są podniecone. W tej sytuacji krótkotrwałe uspoko­jenie jest niecelowe. Pomagają wte­dy preparaty hormonalne o przedłu­żonym działaniu.

Więcej…

Obroża dla charta polskiego

Budowa charta jest specyficzna. Warto pamiętać, że większość chartów polskich ma głowę węższą niż szyja, są więc w stanie błyskawicznie uwolnić się z każdej normalnej obroży.

Więcej…

Mops - charakter

Mopsy są psami wesołymi, niezwykle przyjaznymi, a kon­takt z człowiekiem zdaje się sprawiać im wielką przyjemność. Pieski tej rasy szalenie lubią dzieci, dlatego świetnie nadają się dla rodzin z małymi dziećmi.

Więcej…

Węch u psa

Psy należą do zwierząt o bardzo wysoko rozwiniętym zmyśle powonienia. Dzięki węchowi właśnie jako pierwszemu zaczynają po urodzeniu poznawać otaczający je świat. Nasz odbiór wrażeń węchowych wydaje się bardzo skromny w porównaniu z ich możliwościami. Wystarczy uświadomić sobie, że u czło­wieka powierzchnia wrażliwości węchowej wynosi 4 cm2, a na przykład u labradora — 150 cm2.

Więcej…

System reklamy Test