Wszystko na temat psów

Potrzeba ruchu u psa

Dla zdrowia i równowagi psychicz­nej wszystkie psy potrzebują sys­tematycznego ruchu. I to nie tylko po to, żeby załatwić swoje potrze­by fizjologiczne, ale także dla uzy­skania nowych wrażeń.

Dlatego też codzienne spacery z psem należą do oczywistych obo­wiązków każdego właściciela. Kto ma ogród, może naturalnie pozwo­lić psu w nim biegać. Jest to znacz­na wygoda, zwłaszcza w deszczowe dni, bo i wtedy pies musi wycho­dzić.

Od budowy ciała, rasy, stanu zdrowia i wieku psa zależy jego za­potrzebowanie na ruch. Jedne, np. mopsy, są powolne i ceniące wygo­dy, inne, np. dalmatyńczyki i char­ty, potrzebują dużej dawki szyb­kiego biegu. Przed nabyciem psa musimy więc zastanowić się ,czy mamy czas i ochotę na codzienne długie spacery. A może mamy du­ży ogród, w którym pies może się wyszaleć? Jeżeli nie, wybierzmy psa o średnio rozwiniętym zamiło­waniu do ruchu, np. boksera.

Kwestią przyzwyczajenia jest to, jak często w ciągu dnia pies chce wychodzić na spacer. Jeżeli początkowo, z zachwytu, że mamy psa, wyprowadzamy go 5-6 razy dziennie, towarzyszy nam w jog­gingu i jeździe na rowerze, to nie możemy się potem dziwić, że wy­ciąga nas na spacery, na które straciliśmy czas lub ochotę. Takie nagłe zmiany zawsze są przyczyną kłopotów. Pies przyzwyczaił się nie tylko psychicznie do dużej ilo­ści ruchu. Cały jego organizm, a zwłaszcza serce i płuca, nastawi­ły się na wzmożony wysiłek i aby pozostać w dobrej kondycji, wymagają stałej dużej dawki ruchu.

Jeżeli długie spacery z psem od­bywaliśmy przedtem rzadko, to nie można go do nich przyzwyczaić z dnia na dzień. Wystarczającej dawki wrażeń dostarczy mu uroz­maicony dzień ze swoim panem w domu lub u znajomych. Dla psa spacer do lasu może być równie ciekawy jak leżenie pod stolikiem w kawiarni i poznawanie nowych miejsc, nowych ludzi i nowych psów.

System reklamy Test