Wszystko na temat psów

Węch u psa

Psy należą do zwierząt o bardzo wysoko rozwiniętym zmyśle powonienia. Dzięki węchowi właśnie jako pierwszemu zaczynają po urodzeniu poznawać otaczający je świat. Nasz odbiór wrażeń węchowych wydaje się bardzo skromny w porównaniu z ich możliwościami. Wystarczy uświadomić sobie, że u czło­wieka powierzchnia wrażliwości węchowej wynosi 4 cm2, a na przykład u labradora — 150 cm2. Przy dwustu tysiącach komórek na centymetr kwadratowy, daje to łączną liczbę pięciu milionów komórek u człowieka i od stu do dwustu milionów u psa!

Psy wyczuwają zapachy z niezwykłą ost­rością, bez potrzeby wciągania powietrza do nosa. Dopiero kiedy chcą dokładniej zbadać jakąś woń, zwiększają przepływ powietrza przez nozdrza dzięki szybkim wdechom, mówi się wówczas, że węszą, czyli próbują zwietrzyć pewien szczególny zapach, wyróż­niający się spośród innych.

Jak wszyscy wiemy, ludzie wykorzystują niezwykłe zdolności węchowe psów nie tylko podczas polowań, ale także zatrudniając je jako tropicieli w policji lub pomocników służb celnych przy poszukiwaniu narkotyków. Istnieje wiele nieścisłych informacji na temat tresury psów wykrywających narkotyki, mówi się przede wszystkim, że należy je narkotyzować, by zwiększyć skuteczność wykrywania zabronionych środków odu­rzających. Nie jest to prawda, stosowane metody nauki nie są niebezpieczne dla zwierzęcia: polegają na zabawie szmacianą lalką wypełnioną narkotykiem, którą następ­nie chowa się, polecając jej odnalezienie. Specjalnie wytresowane psy są w stanie sprawdzić czterysta-pięćset bagaży w ciągu trzydziestu minut.

Należy jednak zauważyć, że pewne zjawiska atmosferyczne — wiatr, deszcz, upał, duża wilgotność powietrza — mogą zakłócić odbiór wrażeń węchowych u psa.

System reklamy Test