Wszystko na temat psów

Czego należy oczekiwać od psa?

Powody, dla których decydujemy się na zakup psa, bywają bar­dzo różne. Osoba posiadająca dom z ogrodem może życzyć sobie odpowiedzialnego stróża, obrońcy ro­dziny i terenu. Osoba samotna chciałaby mieć bliską duszę, rodzi­na zaś szuka wesołego towarzysza do zabaw z dziećmi. Wielbiciele wędrówek oczekują niezmordowanego kompana na swoje wyprawy. Wszystkie te życzenia pies może spełnić: może być pocieszycielem, pomocnikiem, przyjacielem, towarzyszem i obrońcą. Musi się tylko nauczyć, czego się od niego oczeku­je i oczywiście mieć niezbędne predyspozycje fizyczne.

Dlatego musimy przed wyborem psa uzmysłowić sobie, czego się po nim spodziewamy, zwłaszcza jeżeli nasza rodzina liczy sobie kilka osób. Dzieci chciałyby mieć pełnego temperamentu, wesołego towa­rzysza zabaw, matka marzy o spo­kojnym, zrównoważonym towarzy­szu popołudniowych spacerów, oj­ciec zaś życzyłby sobie potężnego, ostrego psa stróżującego. Zgoda wszystkich w rodzinie co do tego, jakiego psa chcieliby mieć, jest bardzo ważna. Wymaga to zawar­cia pewnego kompromisu, aby psa akceptowali wszyscy członkowie rodziny.

Zgodność musi panować także w wychowywaniu. Już zawczasu trze­ba uzgodnić, co psu wolno, a czego nie. Żaden pies nie zrozumie, dla­czego raz jest chwalony, a innym razem karcony za obszczekiwanie gości. Nie zrozumie także tego, że dzieci pozwalają mu wskakiwać na kanapę, a matka się na niego gnie­wa. Pies chciałby wszystko robić dobrze! Decydująca więc dla har­monijnego współżycia z psem jest zgoda całej rodziny na określony sposób wychowania zwierzęcia. Ważne jest też, żeby każdy członek rodziny rzeczywiście chciał mieć psa, gdyż ten odczuwa akceptację lub jej brak bardzo dobrze.

Jeżeli wspólne życie z psem bie­rze się na serio, to oczywiste staje się, że nie można z niego robić ko­muś prezentu niespodzianki. Być może obdarowany życzyłby sobie mieć psa innej rasy lub w ogóle in­ne zwierzę. Wtedy obydwaj — dwunogi obdarowany i czworonożny prezent — mogą być bardzo nie­szczęśliwi.

Dopiero jeśli wiadomo, że wszy­scy członkowie rodziny będą cie­szyć się psem i gdy ustalą wyma­gania, jakie ma on spełnić, można podjąć najważniejszą decyzję: czy chcemy mieć psa rasowego i jakiej rasy powinien on być. Można też ewentualnie zdecydować się na mieszańca.

 

 

System reklamy Test