Wszystko na temat psów

Chiński pies grzywiasty - pochodzenie

Chiński grzywacz, oficjalnie chiński pies grzywiasty, to rasa wyjątkowa, którą trudno porównać z jakąkolwiek inną. Jest to jedyna rasa, w której osobniki długowłose mogą dać w hodowli osobniki bezwłose, lub odwrotnie. Trudno dokładnie wyjaśnić, jak to się stało, że wśród psów długowłosych pojawiły się, parę tysięcy lat temu, szczenięta bezwłose. Genetycy określają taki efekt w hodowli jako spontaniczną mutację. Mutacje tego rodzaju doprowadziły w efekcie do powstania kilku ras psów. Uważa się powszechnie, że pierwszy raz psy bezwłose pojawiły się na kontynencie afrykańskim, nazwano je canis africanis. Dzisiaj psy o tej cesze znajdujemy w różnych regionach świata, jednak w odróżnieniu od chińskich grzywaczy ich owłosiona odmiana ma krótki włos.

Istnieje parę różnych opinii na temat powstania omawianej rasy. Jedna z nich głosi, że grzywacze nie mają nic wspólnego z Chinami. Wiadomo jednak, że za czasów dynastii Han istniały w Chinach psy tej rasy, hodowane w dwóch typach zachowanych do dnia dzisiejszego. Pierwszy z nich, delikatniej­szej i smuklejszej budowy, to typ zwany jeleniem. Był on hodowany na dworze cesarskim, aby ostrzegał przed zbliżają­cymi się osobami, a także dla przyjemności właściciela. Drugi, znacznie mocniejszej budowy i większy, używany był do polowań, a także (o zgrozo!) jako zwierzę rzeźne.

Bezwłose grzywacze towarzyszyły swoim panom w wielu podróżach do innych krajów, żeglarze używali ich zamiast termoforów (mają bowiem podwyższoną temperaturę), a przy­pisywano im wiele właściwości leczniczych. Niestety, po zaka­zie trzymania psów wprowadzonym przez komunistów, ci oryginalni pupile cesarzy i mandarynów zniknęli z Chin całkowicie. Wiemy, że wraz z towarami przywożonymi ze Wschodu przywieziono do Ameryki Środkowej psy bezwłose pochodzące z chińskiej hodowli. Do dzisiaj można je tam spotkać obok rodzimych nagusów Xoloitzcuintli oraz Inca Orchid Moonflower.

Pełen gracji wygląd chińskich psów grzywiastych zwrócił uwagę amerykańskich kynologów. Przewieźli do USA kilka­naście psów i zajęli się ich planową hodowlą. Za pierwszą i najbardziej znaną uważa się hodowlę Deborah Wood „of Crest Haven". Mrs. Wood prowadziła przez wiele lat księgi hodowlane, które stały się podstawą do uznania rasy i wpisania ich w rejestr American Kennel Club, co nastąpiło dopiero w 1991 roku, a więc dużo później niż w Anglii i FCI (Federation Cynologique International). Deborah Wood ste­rowała importem egzemplarzy do hodowli przez ponad dwa­dzieścia lat, a hodowlę rozpoczęła we wczesnych latach trzydziestych naszego stulecia. Psy z „Crest Haven" stały się podstawą hodowli w USA, stąd też importował je do Niemiec pierwszy europejski hodowca Joachim Weinberg. Angielska hodowczyni, Ruth Harris, zakupiła parę bezwłosych chińskich grzywaczy, lecz po tej parze nie doczekała się nigdy potomst­wa. Po kilku latach niepowodzeń hodowlanych zaczęła hodo­wać przy użyciu odmiany długowłosej. Dało to oczekiwane rezultaty, szczenięta regularnie przychodziły na świat, a ich liczba w miocie nierzadko przekraczała sześć.

W pierwszych latach hodowli w USA usiłowano skon­centrować się na hodowli wyłącznie odmiany bezwłosej, eliminując długowłose powder puffs (puszek do pudru) — jak tę odmianę nazwano. Osiągnięto bardzo mierne rezul­taty, gdyż gen nagości (N) jest genem letalnym i osob­niki homozygotyczne (NN) zamierają we wczesnym ży­ciu płodowym lub zaraz po urodzeniu. Tylko osobniki mające jeden gen N oraz gen warunkujący rozwój długiej szaty (n) mogą przyjść na świat i normalnie się rozwijać. Je­śli szczenięta mają dwa geny na długą szatę — nn — rodzą się właśnie jako powder puffs. Sama natura zaordynowała więc system hodowli i ocaliła odmianę długowłosą od znik­nięcia z powierzchni ziemi. Jak łatwo się zorientować z powy­ższego, skróconego, wywodu genetycznego bezwłose egzemp­larze chińskich grzywaczy mają komplet genów Nn. Chińskie psy grzywiaste są doskonałymi, bardzo modnymi na Za­chodzie, towarzyszami człowieka. Są inteligentne, efektowne, odważne, nie mają żadnego zapachu, a odmiana bezwłosa może być trzymana przez osoby najbardziej nawet uczulone na psią sierść!

Powder puffs, poza pierwszą wymianą szczenięcej okrywy włosowej, nie linieją — to chyba dobra wiadomość dla tych miłośników psów, którzy nienawidzą biegania po mieszkaniu z odkurzaczem.

Suki grzywaczki rodzą doskonale. W miotach mają czasem 5-7 szczeniąt. Każdy, kto zajmie się hodowlą psów tej rasy, musi być przygotowany na to, że w jednym miocie urodzą się psiaki bezwłose i długowłose. Kojarzenie wyłącznie bezwło­sych egzemplarzy możliwe jest tylko do czasu, po kumulacji genów letalnych zaczynają się przykre powikłania, tak że szczenięta przestają się rodzić.

Hodowla psów tej rasy jest bardzo interesująca, dostarczyć może wiele przyjemności. Przy planowej hodowli rodzą się one zdrowe i żywotne, są bardzo wesołe i pełne godności, nigdy nerwowe czy agresywne. Anatomicznie bezwłosa i długowłosa odmiana niczym się nie różnią. Mogą mieć wszystkie znane u psów kolory sierści (skóry), a całkowita nawet depigmentacja nosa jest u nich dopuszczalna. Oczy powinny być ciemne, białko nie powinno, lub tylko w nieznacznym stopniu może być widoczne przy oglądaniu głowy. Interesującą cechą jest występowanie „zajęczej stopy". Kości palców są wydłużone, co sprawia wrażenie długiej, nieco płaskiej łapy. Pazury są także dłuższe niż u innych ras, mogą mieć one różny kolor.

Ważną jak zawsze cechą tej rasy jest ruch, musi on być płynny, elegancki, dynamiczny. Kończyny poruszają się za­wsze w linii prostej, mają długi wykrok. Pies w ruchu powinien wyglądać na zdrowego, mocnego. U niektórych egzemplarzy występuje tendencja do wygarbiania grzbietu, jest to zawsze poważną wadą — górna linia grzbietu musi być prosta.

System reklamy Test